• แจกการ์ดทองของ Volcanosaur ฟรี เมื่อ Login ในวันที่กำหนด (แต่ยังไม่ประกาศว่าเมื่อใด)

    • ในวันศุกร์หน้าเราจะได้เห็นการ์ดทั้งหมด
    • การ์ดใหม่ของรอบนี้มีดังนี้

 

ทำให้เกิดการ์ดนี้

การ์ด Curious Glimmerroot จะแสดงการ์ดประจำอาชีพของศัตรูขึ้นมา 3 ใบ โดย 1 ใบจะมีในกองของศัตรู อีก 2 ใบจะไม่มี
หากเราเลือกการ์ดที่มีในกองของศัตรูถูกต้อง เราจะได้การ์ดใบนั้นมาใช้

การ์ด Quest อาชีพ Hunter

ทำให้ได้การ์ดนี้

และเพิ่มการ์ดนี้จำนวน 15 ใบในกอง เมื่อเรียก