ใบแรก Legend Warrior ครับ ใช้คอมโบกับ Whirlwind เคลียบอร์ดพร้อม Minion 9/7 บนสนาม ! (Curator Control Warrior?)

ใบที่สองเป็นใบ Adapt เพื่อน 1 ตัว ใช้งานได้หลากหลายเช่น Stealth ใส่แรด Charge เป็นต้น