การ์ดที่ได้จาก Quest Legend อยู่ที่ด้านล่างสุดของข่าวนี้นะครับ

 

Druid Cards

 

   

 

 

      

 

Hunter Cards

 

      

 

 

Mage Cards 

 

     

 

   

 

 

Paladin Cards

 

        

 

Priest Cards

 

          

 

 

Rogue Cards (10/10)

 

   

 

     

 

 

Shaman Cards

 

   

 

     

 

 

Warlock Cards

 

    

 

  

 

 

 

 

Warrior Cards (10/10)

 

   

 

    

 

 

 

Neutral Legendaries

 

   

 

 

Neutral Epics

 

      

  

 

 

Neutral Rares

 

 

   

 

     ​  

 

 

Neutral Commons

 

 

    

  ​

 

  ​   

 

 ​ 

 ​  ​

 ​    

 

 

Quest Tokens (10)

 

 

 

 

 

 

 

Other Tokens