ตอนนี้เว็บไซด์สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ

- ปรับปรุง Version ของระบบ CMS 

- แก้ไขปัญหาการใช้งาน Webboard

- แก้ไขปัญหาการเพิ่มรายชื่อผู้เล่นไม่ได้