• ปรับการ์ด The Caverns Below เป็นใช้ Minion ชื่อเดียวกัน 5 ใบ

 • เปิดให้ Pre-order ซองการ์ดใหม่ Knights of the Frozen Throne
 • สามารถย่อย The Caverns Below ได้ Dust จำนวนเต็ม ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
 • เพิ่มชนิด Elemental ให้การ์ดต่อไปนี้ 
  -Mana Geode
  -Crystal
  -Jade Spirit
  -Flame of Azzinoth
  -Djinni of Zephyrs
  -Hallazeal the Ascended
 • ปรับอัตราการเลือกการ์ดในโหมด Arena ให้สมดุลขึ้น เช่น ยกเลิกการ์ด Jungle Giants, The Marsh Queen, Open the Waygate, The Last Kaleidosaur, Awaken the Makers, The Caverns Below, Unite the Murlocs, Lakkari Sacrifice, Fire Plume’s Heart, Klaxxi Amber Weaver, Dark Arakkoa, Cult Sorcerer, Hooded Acolyte, Twilight Darkmender, Blade of C’Thun, Usher of Souls, Ancient Shieldbearer, Twilight Geomancer, Disciple of C’Thun, Twilight Elder, C’Thun’s Chosen, Crazed Worshipper, Skeram Cultist, Twin Emperor Vek’lor, Doomcaller, C’Thun, Dust Devil, Totemic Might, Ancestral Healing, Windspeaker, Sacrificial Pact, Sense Demons, Void Crusher, Succubus, Savagery, Soul of the Forest, Mark of Nature, Warsong Commander, Rampage, Starving Buzzard, Timber Wolf, Snipe, Mind Blast, Lightwell, Purify and Inner Fire , การ์ด Minion จากอาชีพจะมีให้เลือกมากขึ้น , การ์ด Journey to Un'Goro โอกาสแสดงให้เลือกมากขึ้น 50% , อัตราการเลือก 60% Common, 28% Rare, 10% Epic, 2% Legendary  เป็นต้น