อาทิตย์นี้มีบอสเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือ The Lich King นั่นเอง ซึ่งหากเราปราบบอสนี้ได้ด้วยทุกอาชีพ เราจะได้ Hero Prince Arthas สำหรับอาชีพ Paladin !

โดยแต่ละอาชีพที่เลือกไปสู้กับ Lich King ... ศัตรูของเราจะมีความสามารถที่เปลี่ยนไปดังนี้

-Purge the Weak - Druid จะไม่มีการ์ด Minion มานาต่ำกว่า 3
-The Hunted - โดนสร้างความเสียหาย 2 หน่วย ต่อ Minion 1 ตัวใน Deck
-The True Lich - เลือด Mage เหลือ 1
-Fallen Champions - หาก Minion เราตาย Lich King จะเอาไปใช้ต่อ
-Shut up, Priest - ส่ง Emote ไม่ได้
-The Price of Power - ไม่มีการ์ดเวทย์
-Necrotic Plague - Minion ทั้งหมดพลัง 1/1
-Soul Reaper - ถ้ามีการ์ดซ้ำจะโดนสร้างความเสียหาย 2 หน่วยต่อการซ้ำ
-The True King - ศัตรูมีเกราะ 130 และเลือด 30 หน่วย