พิมพ์
หมวด: ข่าว
ฮิต: 583

Patch 9.1 ที่จะมีการปรับการ์ด 

จะมาในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา PDT