เปลี่ยนแปลงการ์ดดังนี้ โดยการ์ดที่เปลี่ยนแปลงสามารถย่อยได้ที่ Dust ราคาเต็ม หากการ์ดนัี้นไม่ใช่การ์ดชุด Basic

enUS_Innervate_Body_LW_600x295.png

enUS_FieryWarAxe_Body_LW_600x295.png

enUS_Hex_Body_LW_600x295.png

enUS_MurlocWarleader_Body_LW_600x300.png

enUS_SpreadingPlague_Body_LW_600x295.png