โปรเจค Deckswap มีไว้สำหรับสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นที่ต้องการแชร์ Deck และวิธีการเล่น Deck นั้นๆของตนเอง ให้ผู้เล่นอื่นๆหรือผู้ชมได้อ่าน 

ภาพด้านบนเป็นตัวอย่าง GUI ของโปรแกรม

อธิบายได้คือ ในการอ่านไกด์ชื่อ Cheap aggro Jade Druid นั้น จำเป็นต้องใช้ 10 DEK  โดยหากมีผู้สนใจไกด์นี้แล้วกดอ่านด้วยการยอมจ่าย 10 DEK 

เจ้าของก็จะได้รายได้จากการซื้อครั้งนี้ด้วย

Deck Swap จะเปิดให้ขาย Token หรือที่เรียกกันว่า ICO ด้วย Ethereum (ERC20) ใน วันที่ 24 ตุลาคม 2560 UTC -6

- คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด