จะมีการเปลี่ยนแปลงในการไต่ Rank ในเดือนมีนาคม 2561 นี้

มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  • หลังการ์ดในเดือนนั้นจะได้ก็ต่อเมื่อชนะครบ 5 ครั้ง
  • ทุก Rank จะมี 5 ดาว
  • เมื่อเริ่ม Season ใหม่ Rank เราจะลดลง 4 ขั้นเสมอ โดยที่ดาวยังอยู่เหมือนเดิม
  • รางวัลจะได้ตาม Rank ที่เราได้สูงสุดใน Season
  • จะมีการปรับการกระจาย Rank แต่ไม่ใช่จุดที่ทุกอยู่ในระดับ Legend 
  • จะยังมีการได้โบนัสเมื่อชนะติดต่อกันอยู่
  • Rank ขั้นต่ำจะยังคงมีอยู่ที่ Rank 20 , 15 , 10 และ 5

Credit: Hearthpwn