การ์ดใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมาในโหมด Arena และจะนำออกเมื่อมีภาคเสริมใหม่เข้ามาครับ
นอกจากนี้ยังการันตี Rare หรือสูงกว่าในการเลือกการ์ดที่ 1, 10, 20, และ 30