ถ้าการ์ดใดมี Echo คือจะสามารถร่ายการ์ดใบนั้นได้หลายครั้ง เช่น ถ้าร่าย 2+2 มานา ก็จะทำความเสียหาย 1 หน่วย สองรอบ แก่ Minion ทั้งหมด