• แจกซองทองฟรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
  • Event ใหม่  Taverns of Time ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 - 2 กรกฏาคม 2561 พร้อมเควสพิเศษและการ์ดใหม่เเฉพาะใน Arena
  • โปรโมชันซองการ์ดใหม่ในรูปด้านล่าง
  • การเจอฮีโร่เดียวกันเองจะมีการทักทายแบบใหม่เกิดขึ้น

 photo 34501184_2018850931763691_4997603188048658432_n_zpsxnjpmpov.png

รายละเอียด Quest ใหม่

Timewalk This Way
Description: Take 15 turns.
Reward: 60 Gold & 60 Dust
Aeon and Off
Description: Take 25 turns.
Reward: 80 Gold & 80 Dust
The Alpha
Description: Play 5 minions that cost 1.
Reward: 60 Gold & 60 Dust
Card-boiled
Description: Draw 15 cards.
Reward: 60 Gold & 60 Dust
Card Mode
Description: Draw 25 cards.
Reward: 80 Gold & 80 Dust
Spell of a Time
Description: Play 20 spells.
Reward: 60 Gold & 60 Dust
Time Will Spell
Description: Play 35 spells.
Reward: 80 Gold & 80 Dust
Off the Scales
Description: Play 3 Dragons.
Reward: 100 Gold & 100 Dust
Arena Displaced from Time
Description: Go try out the Arena. Some strange new cards from alternate Taverns are showing up!
Reward: 1 Arena Ticket
Free Pack Day
Description: Awarded for logging in on Free Pack Day!
Reward: 1 Free Golden Classic Pack
I Can't Even...
Description: Play 40 odd-cost cards.
Reward: 60 Gold
The Odds Are Against Us
Description: Play 40 even-cost cards.
Reward: 60 Gold

หลังการ์ดใหม่

S51_RankedJune2018_CardBack_500x345.pngLightforgedCB_HS_Lightbox_EK_500x345.png