ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 จะมีการปรับเปลี่ยนการ์ด 3 ใบ ดังนี้

V6PNK2JTWQ3M1539482490689.png

8BB8SHPXZWYM1539482490690.png

E6IPXUPGY62W1539482490688.png