ขณะนี้เกมได้รับการอัพเดตใหม่เพื่อปรับสมดุลการ์ดใน Descent of Dragons รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงมินเนี่ยนและฮีโร่บางส่วนใน Hearthstone Battlegrounds คุณจะสามารถสลายการ์ดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับผงเวทมนตร์ตามมูลค่าเต็มได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
.
🐉การปรับสมดุล Descent of Dragons
-จอมเวทพลังธาตุวิบัติ (Corrupt Elementalist)
ค่าร่ายเป็น 6 มานา (เพิ่มจาก 5)
-นักสูบปฏิกูล (Sludge Slurper)
พลังโจมตีเหลือ 1 แต้ม (ลดจาก 2)
-ผู้สร้างมลทินไร้หน้า (Faceless Corruptor)
พลังโจมตีเหลือ 4 แต้ม (ลดจาก 5)
-โมกูนักหลอมเนื้อ (Mogu Fleshshaper)
ค่าร่ายเป็น 9 มานา (เพิ่มจาก 7)

การปรับสมดุลในBattlegrounds
.
🤖มินเนี่ยนเปลี่ยนไป
-บูกี้มอนสเตอร์ (The Boogeymonster) ย้ายจากโรงเตี๊ยมขั้น 5 ไปอยู่ โรงเตี๊ยมขั้น 4
-เมคาโน - เอ้ก (Mechano-egg) ย้ายจากโรงเตี๊ยมขั้น 5 ไปอยู่ โรงเตี๊ยมขั้น 4
-บีสต์ (The Beast) ย้ายจากโรงเตี๊ยมขั้น 4 ไปอยู่ โรงเตี๊ยมขั้น 3
-ผู้หยั่งรู้แห่งโคลด์ไลท์ (Coldlight Seer) ย้ายจากโรงเตี๊ยมขั้น 2 ไปอยู่ โรงเตี๊ยมขั้น 3
-หน่วยรักษาการไพรมัลฟิน (Primalfin Lookout) ย้ายจากโรงเตี๊ยมขั้น 4 ไปอยู่ โรงเตี๊ยมขั้น 5
-ไนท์แมร์อะมัลกัม (Nightmare Amalgam) ถูกนำออกจากรายชื่อมินเนี่ยนที่สามารถจ้างได้
.
🤴ฮีโร่ผลัดเปลี่ยน
-แบรนน์ บรอนซ์เบียร์ด (Brann Bronzebeard)ถูก นำออก จากรายชื่อฮีโร่ที่สามารถใช้ได้
-บาร์เทนโดทรอน (Bartendotron)ถูก เพิ่ม ลงในรายชื่อฮีโร่ที่สามารถใช้ได้