ลองเกม Hearthstone โดยคนไทยครั้งแรกครับ ไม่ใช่ใครอื่น Notynote แห่ง Epoch Making Production นั่นเอง