การ์ดเวทย์มนต์หรือ Spell นั้นเป็นการ์ดที่ใช้ได้ครั้งเดียว พอเกิดผลลัพธ์ก็จะหายไปจากสนาม

  • ด้านซ้ายบนคือค่าร่ายในการใช้เวทย์
  • กลางภาพคือชื่อของ Spell
  • ใต้ชื่อคือตวามสามารถของการ์ด

ซึ่งสรุปได้ว่า การ์ดใบนี้ชื่อ Fan of Knives ใช้ Mana Crystal ในการร่ายทั้งหมด 3 อัน และมีความสามารถคือ สร้างความเสียหาย 1 แก่ศัตรูทั้งหมดและเราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบ