Battlecry เป็นความสามารถของการ์ดประเภท Minion โดยหมายถึง "เมื่อ Minion ลงสู่สนามรบให้เกิดผลลัพธ์ ...."

เช่นการ์ดสองใบนี้

 

การ์ดใบแรก Novice Engineer มีความสามารถ Battlecry : Draw a card นั่นหมายถึง "เมื่อ Novice Engineer ลงสู่สนามเราจะได้จั่วการ์ด 1 ใบ"

เช่นเดียวกันกับ Stampeding Kodo ที่มี Battlecry เช่นกัน แต่ความสามารถจะเป็น "เมื่อ Stampeding Kodo ลงสู่สนาม ให้ทำลาย Minion ของศัตรูที่พลังโจมตี 2 หรือน้อยกว่าแบบสุ่ม" (นอกเรื่อง... ใครเล่นเกม WarCraft จะรู้ดีว่าเจ้าตัว Kodo มันจะมีความสามารถกินศัตรูได้ทั้วตัว เลยเป็นที่มาของความสามารถนี้)

 

ซึ่งสามารถนำมาใช้คอมโบกับการ์ดที่มีความสามารถดึง Minion ขึ้นมือได้ เช่นใช้กับการ์ดสองใบนี้

 

ตัวอย่างเช่น เราลง Minion Stampeding Kodo แล้วฆ่า Minion ศัตรูจากความสามารถของ Stampeding Kodo  แล้วหลังจากนั้นก็ใช้การ์ด Shadowstep เพื่อนำ  Stampeding Kodo  ขึ้นมือ แล้วลง  Stampeding Kodo ซ้ำ เพื่อทำลาย Minion ศัตรูซ้ำอีกรอบ!