เมื่อเราลง Minion ที่มีความสามารถ Adapt จะมีการสุ่มความสามารถ Adapt มาให้เราเลือกสามแบบจากทั้งหมดสิบแบบ

ในตอนนี้เราทราบแค่ 6 ใบ 10 อย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Liquid Membrane - Can't be targeted by spells or Hero Powers.

- Flaming Claws - "+3 Attack"

- Crackling Shield - Divine Shield

- Living Spores - Deathrattle: Summon two 1/1 Plants.

- Massive - Taunt.

- Lightning Speed - Windfury

 

เมื่อเราเลือกแล้ว Minion ตัวนั้นของเราก็จะมีความสามารถนั้นเพิ่มขึ้นมา