ความสามารถ Enrage เป็นความสามารถของ Minion ที่จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับความเสียหาย

ยกตัวอย่างเช่นการ์ด Tauren Warrior มีพลัง 2/3 แต่เมื่อได้รับบาดเจ็บ เช่นทำให้เลือดเหลือ 1 หรือ 2 ก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 5 ทันทีจากความสามารถ Enrage

แต่เมื่อเจ้า Tauren Warrior ถูกฮีลจนพลังกลับมาเป็น 3 อีกครั้ง ความสามารถ Enrage ก็จะหายไป แล้วพลังโจมตีก็จะกลับมาเป็น 2 ตามเดิม