ตาราง Quest แบบรอบเดียวครับ คือทำได้รอบเดียว ไม่สามารถทำซ้ำได้

NameDescriptionReward
First Blood เล่น Play mode จนจบ การ์ด 1 ซอง
The Duelist เล่น Play mode 3 เกม 1 Mount ในเกม WoW
Level Up LV 10 ทุกอาชีพ การ์ด 1 ซอง
Crafting Time แยกสลายการ์ด 95 Arcane Dust 
Enter The Arena เข้า The Arena 1 Arena Credit (ฟรั 1 ตา) 
Arrrrrr!!! มีการ์ด Pirate ครบ การ์ด Captain's Parrot
Golden Arrrrrr!!! มีการ์ดทองของ Pirate ครบ  การ์ดทอง Captain's Parrot 
Mrglglglgl! มีการ์ด Murloc ครบ การ์ด Old Murk-Eye
Golden Mrglglglgl! มีการ์ดทองของ Murloc ครบ  การ์ดทอง Old Murk-Eye 
Chicken Dinner ชนะ 100 เกมในโหมดใดก็ได้ 300 ทอง
Big Winner ชนะ 1000 เกมในโหมดใดก็ได้ 300 ทอง
Ready to Go! ปลดล๊อคทุกอาชีพ. 100 ทอง
Beta Hero! ซื้อของด้วยเงินจริง การ์ดทอง Gelbin Mekkatorque
Crushed Them All! ชนะ AI ระดับ Expert ทุกตัว 100 ทอง
Got the Basics! มีการ์ดทุกใบที่เป็น Basic Set. 100 ทอง
One of Everything! มีการ์ดทุกใบที่เป็น Expert Set. 100 ทอง