- ความสามารถ Stealth เป็นความสามารถของ Minion หมายความว่า Minion นั้นๆจะไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายของเวทและความสามารถ รวมทั้งเป้าหมายการโจมตีของ Minion ตัวอิ่น จนกระทั่งตัว Minion เองนั้นโจมตี (ลองนึกภาพนักฆ่าซุ่มอยู่ในหมอก ไม่มีใครเห็นหรือทำอะไรได้จนกว่านักฆ่าจะแสดงตัวออกมา)

- กรณีที่ Minion มีความสามารถทั้ง Taunt และ Stealth ... ความสามารถ Taunt จะยังไม่แสดงออกจนกว่า Minion จะหลุดจาก Stealth 

- แม้จะมีความสามารถ Stealth อยู่ แต่การ์ดเวทที่ทำความเสียหายแก่ Minion แบบไม่เจาะจง เช่น Shadowflame (ใช้ศัพท์ว่า all ไม่ได้ใช้ศัพท์ target)