- ความสามารถ Combo มีอยู่ในการ์ดเวทและการ์ด Minion

- จะมีคำอธิบายต่อท้ายคำว่า Combo อยู่ ซึ่งหมายถึงผลที่จะได้หากเราทำ Combo

- การทำ Combo คือการ ร่ายการ์ดใดๆก็ได้ก่อน 1 ครั้งหรือหลายครั้ง

- เช่น หากเราลงการ์ด Eviscerate ในเทิร์นเรา เราจะทำความเสียหาย 2 หน่วย... แต่ถ้าเราร่ายการ์ด Eviscerate ใบที่ 2 ในตานั้น การ์ดนี้จะสร้างความเสียหาย 4 หน่วยแทน

(ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อการ์ดเดียวกันในการทำ Combo)