ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาไทยสำหรับ PC

1.เปิดหน้า Battle.net Launcher ขึ้นมา แล้วเลือกไปที่เมนู การตั้งค่า (Setting)

 photo thai1_zpsjxaduoua.jpg

2. เลือกไปที่เมนู การตั้งค่าเกม(Game Setting) แล้วเลือกภาษาไทยในส่วนของเกม Hearthstone

 photo thai2_zpswyedupov.jpg

ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาไทยสำหรับ Mobile และ Tablet

1. เข้าตัวเกม Hearthstone ใน  Mobile หรือ Tablet แล้วกดสัญลักษณ์ เฟือง มุมขวาล่าง 

 

แล้วเลือกที่ Option

 photo thai3_zpszxxgqdue.jpg

2. ทำการเลือก ภาษาไทย แล้วกด Confirm เพื่อยืนยัน

 photo thai4_zpsqdwon2qh.jpg

ref: link