อาชีพ Shaman เป็นอาชีพที่เน้นสามารถของการ์ดพิเศษที่ชื่อว่า Totem ซึ่งใช้ได้แต่เฉพาะอาชีพนี้ โดยสามารถเรียกได้จากความสามารถพิเศษของอาชีพที่ชื่อว่า Totemic Call โดยจะใช้ Mana Crystal 2 

ซึ่ง Totemic Call นั้นจะสุ่มเสก Totem 4 อย่างนี้สู่สนาม

1) Healing Totem : เรียก Totem ความสามารถ 0/2 และเมื่อจบทุก Turn จะเพิ่มเลือด 1 ให้กับ character ทุกตัว
2) Searing Totem : เรียก Totem ความสามารถ 1/1 
3) Stoneclaw Totem : เรียก Totem ความสามารถ 0/2 พร้อมพลัง Ability-Taunt
4) Wrath of Air Totem : เรียก Totem ความสามารถ 0/2 พร้อมเพิ่มพลัง Spell 1

 

 

นอกเหนือจากนี้ยังมีการ์ด Totem ที่ลงจากในมือด้วย เช่น

ส่วนรูปแบบของการ์ดอื่นๆนอกจาก Totem แล้ว จะเน้นไปที่การ์ดที่มีความสามารถ Overload ซึ่งจะมีความสามารถที่ดีมากแต่ต้องแลกกับ Mana Crystal ที่ลดน้อยลงในตาต่อไป

 

นอกเหนือจากนี้การ์ดอื่นๆจะมีความสามารถที่หลากหลายมาก เช่นเสก Minion ให้กลายเป็นกบพลัง 0/1 ,การ์ดยิงสร้างความเสียหาย , การ์ดฮีล , การ์ดเพิ่มพลังโจมตี