พิมพ์

Arena ตอนที่ 2 -เกม 1 Priest vs Warrior ชมได้ที่  

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153199386645220