พิมพ์

ROGUE__CS2_073_enUS_ColdBlood.pngcardchanges_arrow.pngROGUE__CS2_073_enUS_ColdBlood.png-1.png

รายละเอียดใบอื่น กดอ่านต่อครับ

cardchanges_arrow.png

cardchanges_arrow.png

cardchanges_arrow.png

cardchanges_arrow.png

Credit : https://news.blizzard.com/en-us/hearthstone/22868202/upcoming-balance-update-february-2019?