รายละเอียดการปรับทั้งหมด

- ย่อยการ์ดที่โดนปรับได้เต็ม ถึง 5 มิถุนายน 2561

- ไม่มีการ์ดใหม่หรือหลังการ์ดมาเพิ่มใน Patch นี้