จะมี Quest ทั้งหมด 5 Quest โดยจะมีวัน ละ 1 Quest ดังนี้ 

The Quests
Day 1 - Play 25 Cards in Play mode
Day 2 - Play 5 Games in Play mode
Day 3 - Draw 20 Cards in any mode
Day 4 - Win 1 Game in Play Mode
Day 5 - Play 100 Cards

ของรางวัลที่ได้
Day 1 - 1 Rise of Shadows card pack & 1 The Witchwood card pack
Day 2 - 1 Rise of Shadows card pack & 1 The Boomsday Project card pack
Day 3 - 1 Rise of Shadows card pack & 1 Rastakhan’s Rumble card pack
Day 4 - 1 Rise of Shadows card pack & 1 The Witchwood card pack
Day 5 - 1 Rise of Shadows card pack, 1 The Boomsday Project card pack, 1 The Witchwood card pack, and 1 Rastakhan’s Rumble card pack

สรุปคือคุณจะได้ซองการ์ดดังนี้

5 Rise of Shadows Packs
3 Witchwood Packs
2 Boomsday Packs
2 Rastakhan Packs

50 การ์ดใหม่ ในภาคเสริมที่กำลังจะออกเร็วๆนี้ Rise of Shadows

 photo Untitled_zpsevkg9gfz.jpg

  • ออกเมื่อ 9 เมษายน 2562 (Pre-release 5 เมษายน 2562)
  • คำศัพท์ใหม่: Twinspell - เมื่อร่ายการ์ดนี้ จะสร้างการ์ดนี้อีกใบไว้ในมือแต่ลบศัพท์ Twinspell ออกไปจาการ์ดใหม่ที่ได้ถูกสร้างขึ้น
  • Lackeys - โทเค่นแบบใหม่พลัง 1/1 โดยจะมี Battlecry ที่แตกต่างกันไป
  • Schemes - การ์ดที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆมือคุณถือบนมือนานขึ้น
  • การ์ดศัพท์เก่าๆหรือความสามาถในชุดก่อนๆอาจจะกลับมา

แบ่งเป็นสองฝ่ายคือ 

  1. League of Evil - Priest, Rogue, Shaman, Warrior, and Warlock
  2. Dalaran Defenders - Mage, Druid, Hunter, Paladin