เพิ่มการ์ดในชุด Classic ใหม่ 4 ใบ ดังนี้

โหมดใหม่ Rumble Run โดยจะให้เล่นหลังจากภาคเสริมออกให้เล่น 9 วัน

มีความสามารถใหม่คือ Shrine โดยการ์ดนีัเมื่อถูกทำลายจะยังคงมีศพคาอยู่บนบอร์ด และจะฟื้นขึ้นมาใหม่ใน 3 ตา

การเล่นจะคล้ายๆกับโหมดเล่นคนเดียวใน Patch ก่อนๆ คือจะได้การ์ดมาเสริมเมื่อชนะการต่อสู้ แต่จะเปลี่ยนใหม่ในบางส่วนเช่นกันตั้งทีม Hero เป็นต้น

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 จะมีการปรับเปลี่ยนการ์ด 3 ใบ ดังนี้

V6PNK2JTWQ3M1539482490689.png