แฟนไซด์เกม Hearthstone: Heroes of Warcraft และเปิดในวันที่ 13 กรกฏาคม 2556 

พัฒนาด้วย PHP,JavaScript,HTML,CSS,MySQL

พัฒนาโดย นายธนัท อเนกบุณย์ (Thanut Anekboon , Hornet Stimpack)

Logo โดยคุณ Suriya Punyapun

สามารถติดต่อผู้พัฒนาได้ที่ hornet (แอ็ด) hotmail.co.th